Setkání pod Křemešníkem

Setkání ku příležitosti
40.výročí založení ČTU a
90.výročí založení trampingu
pořádala Nejvyšší rada ČTU
na ústředním tábořišti ČTU
na Slunečné pasece
pod Křemešníkem
12.-14.září 2008

Z našeho klubu
se setkání zúčastnili :

Filip Bartušek
Matěj Brabec
Radek Heneš
Filip Hlaváč
Petr Hlaváč
Terka Janíčková
Hanka Smutná