Dětský den uprostřed Evropy
Denisovy sady

Akce v rámci projektu
"Brno-město uprostřed Evropy"
pořádaná
Českou tábornickou unií za přispění Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje

31. května 2009

Akce v průběhu roku