Setkání pod Křemešníkem

Setkání ku příležitosti
40. výročí založení ČTU a 90. výročí založení trampingu pořádala Nejvyšší rada ČTU
na ústředním tábořišti ČTU
na Slunečné pasece
pod Křemešníkem
12. - 14. září 2008

Z našeho klubu
se setkání zúčastnili:

Filip Bartušek
Matěj Brabec
Radek Heneš
Filip Hlaváč
Petr Hlaváč
Terka Janíčková
Hanka Smutná
 

Akce v průběhu roku