Výběr 100 snímků
z  lyžařského tábora
Hraběšice 2006

( všechny snímky sem z kapacitních důvodů umístit nemůžeme, dostupné jsou na CD, které si můžete za symbolickou cenu objednat)