Vedoucí a instruktoři 
2015:

 

( VŠ )  ... absolvent vysoké školy pedagogického směru

(Akr.) ... absolvent rekvalifikačního akreditovaného kurzu MŠMT s úspěšně složenými zkouškami pro vedoucí dětských kolektivů a hlavní vedoucí dětských táborů

(ČK) ... absolvent rekvalifikačního akreditovaného  kurzu MŠMT "zdravotník zotavovacích akcí pro děti a mládež" s úspěšně složenými zkouškami

(OTŠ) ... absolvent specializované odborné přípravy ukončené závěrečnou zkouškou

(Instr.) ... absolvent kurzu instruktorů

 

Letní tábory

 

Historie letních táborů