Letní tábory

 

Historie letních táborů

 

     
 

Tak jak tomu bylo v létě 2008  ....

             

             ... celkem tři turnusy ... dva čtrnáctidenní v červenci a jeden týdenní na konci srpna ... celkem 127 dětí, dohromady 16 vedoucích a ještě my dva ... opět na našem tábořišti v Horní Libochové

            

            První a druhý turnus byly našimi " klasickými " tábory – letos ve znamení Pirátů z Karibiku. Naši vedoucí se změnili v Jacka Sparrowa & Cottona, Willa Turnera & Elizabeth Swann, Pintela & Ragettiho a Barbossu & Gibbse.

            Na čtyřech lodích ( na 1.turnusu to byly : Plachťáci, Bazilišci, Albatros, Párátka ; na 2.turnusu to byly: Black Flack, Poseidon, Kosatka, Lo Forte) se piráti plavili hledat polad na ostrově Isla der Muerte. Najít cestu a překonávat překážky jim pomáhala pomocí věštecké koule vědma Tia Dalma.

            Za úspěchy v jednotlivých hrách dostávali námořníci zlaté mince a části mapy, podle které se na konci tábora vydali hledat poklad a čtyři klíče od truhly. V závěrečném boji s Davy Jonesem se všem podařilo odemknout zámky a dostat se k pokladu. Určitě všichni vzpomínáme na výrobu triček a vlajek, které se letos mimořádně povedly, také na písně, skládaná na určitá slova, na povedené bojovky – vlajkovanou, pašování min a čtení čísel, na odrazkovou stezku odvahy, vaření jídel na ohni, na táboráky, diskotéku i výlety.

Třetí, týdenní,  turnus na samém konci srpna byl určen výhradně dětem, které s námi už letos na táborech byly a líbilo se jim do té míry, že jim jeden tábor nestačil. Rozloučení s prázdninami, jak by se také tento tábor dal nazvat, absolvovali převážně starší děti a proto i táborová hra nesla název VDSTLT, což je zkratka známého rčení: Ve dvou se to lépe táhne. Režim tábora byl o trochu volnější než obvykle, ale program o to náročnější. Na jednu stranu jsme si odpustili budíčky, rozcvičky, večerky a všechny možné nástupy, na druhou stranu jsme ale zkusili náročnější činnosti, které se při velkém počtu účastníků a s menšími dětmi dělat nedají : např.: vaření v Setonově hrnci, samostatnou orintaci v terénu, vaření společného jídla samostatně po dvojicích, 24 hodinovou zkoušku svázaných dvojic, poznávání svého partnera, hry a soutěže v "partnerských" dvojicích atp.  Bylo toho hodně a tento, svým zaměřením "výjimečný" tábor, byl účastníky hodnocen jako jeden z nejpovedenějších. 

           

Cílem našich táborů není vyhrát za každou cenu, ale zažít něco, co doma nezažijete, poznat nové kamarády a naučit se táhnout za jeden provaz, nemyslet jen na sebe, ale naopak spolupracovat a bojovat za svůj tým. Snažíme se, aby program našich táborů byl pestrý, tak, aby si každý mohl vybrat činnost, která mu vyhovuje a kterou dělá rád.

Počasí na všech turnusech nám docela přálo, takže jsme mohli vychutnat koupání v novém rybníce u Bojanova a zároveň nebyla příliš úmorná vedra na hry, soutěže, sport  a výlety. Důležité je jistě i to, že nikoho nepostihlo žádné závažnější onemocnění, vyhnuly se nám i vážnější úrazy. Všichni účastníci vydrželi až do konce tábora a všichni jsme se vrátili v pořádku domů.

Jsme rádi, že je o naše tábory zájem. Většina účastníků s námi jezdí opakovaně, stáváme se dobrými kamarády. Zároveň nás těší, že mezi naše vedoucí se již začleňují odchovanci z řad odrostlých dětí a ačkoliv teprve sbírají zkušenosti, počínají si velmi dobře.   I přes svůj mladý věk jsou mladším kamarádům vzorem.

Velký dík patří všem, kdo svým dílem přispěli k letošním úspěšným táborům. S lehkou nostalgií vzpomínáme na společně strávené chvíle a těšíme se na shledání na některé z našich akcí v průběhu roku, nejpozději však opět za rok na našich táborech !

 

Ahoj!

             Hanka a Medvěd