2018 – Zimní lyžařský tábor zůstává stále v Jeseníkách na Sokolce, ale nově musíme za lyžováním dojíždět do nedalekého Přemyslova. Z této novinky máme velké obavy, ale i tato změna se ukáže jako změna k lepšímu.

Pořádáme dva 14-denní turnusy  letních táborů v Kunčině Vsi a závěrečný třetí turnus na Obůrce. Tradičně také 4x do roka víkendová setkání dětí a vedoucích TK Delfín na Obůrce.

Vedoucí jsou ze 100% odchovanci našeho klubu a všichni se velice aktivně podílejí na přípravě programu. S příchodem této nové generace vedoucích získal náš TK Delfín svěží vítr do plachet.

 

2017Po dvaceti letech jsme opustili naše tábořiště v Horní Libochové a odstěhovali se zpět na Lysicko, do překrásného údolí pod vesničkou Kunčina Ves. Nové tábořiště je sice menší, ale  mnohem lépe vyhovuje našim potřebám. Počáteční obavy se velmi rychle rozplynuly a po prvním roce se na novém tábořišti cítíme "jako doma".

Naši vlastní základnu na Obůrce u Blanska využíváme na naše tradiční víkendová setkání (4x ročně). Zimní lyžařský tábor už devátým rokem pořádáme na Šindelné v chatě Sokolka.

Na podzim 2017 vedení TK Delfín přebírá Filip Hlaváč a po 26 letech tak střídá Hanku a Petra Hlaváčovy.

 

2011-2016 – Naše letní tábory v Horní Libochové se těší velké popularitě, stejně tak i víkendové akce na Obůrce, které od roku 2013 rozšiřujeme na dvojnásobek:  dvě jarní a dvě podzimní "setkání dětí a vedoucích TK Delfín".

Velkým přínosem je stabilní kádr vedoucích, do kterého již přicházejí naše odchované, odrostlé děti, aby převzali štafetu od starších vedoucích. Všechny naše akce koordinuje, vede a programově zajišťuje společně s ostatními vedoucími Hanka Hlaváčová.

 

2010 – Podařilo se nám podařilo odkoupit budovu bývalé základní školy v Obůrce u Blanska (3km od od Punkevních jeskyní), kterou jsme měli od roku 2008 v pronájmu od Města Blanska. Naši "zimní" základnu na Obůrce provozujeme jako Školicí a vzdělávací středisko České tábornické unie a samozřejmě také jako naši vlastní základnu pro víkendové akce v průběhu roku. Naše činnost v průběhu roku se rozšiřuje o další, nové akce na Obůrce. 

 

2008-2009 – tři turnusy letních táborů, zimní lyžařský tábor, jarní a podzimní víkendové vícedenní akce pro děti, jednodenní lyžování v rakouských Alpách ... to jsou naše každoroční největší akce.  Zimní lyžařský tábor jsme od roku 2009 přesunuli do atraktivnější lokality – Šindelné v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.

       

2006-2007 – naše letní tábory se rozrůstají v roce 2006 o další, třetí turnus, který pořádáme poslední týden na konci prázdnin.  Našich táborů se účastní každoročně přes sto dětí a jejich spokojenost je tou nejlepší reklamou, která k nám přitahuje stále další nováčky. Zájem je takový, že překračuje naše kapacitní možnosti.

        Chatu u Jelena v Hraběšicích, kde pořádáme zimní lyžařský tábor, obsazujeme k prasknutí. Zimní lyžování v Jeseníkách se stalo tradiční akcí, o kterou je, navzdory trendům ve společnosti, obrovský zájem.

Nově přidáváme další víkendovou akci pro děti: Podzimní setkání. Intenzivně se věnujeme práci s našimi vedoucími. Každý náš vedoucí má úspěšně složené akreditační zkoušky pro činnost s dětmi a většina i kurz zdravotníka ČK. 

2001-2005 – v každém roce dva turnusy úspěšných 14-ti denních táborů v Horní Libochové, které vede Hanka Hlaváčová s kolektivem vedoucích. Od roku 2004 přidáváme k letním táborům ještě tábor zimní – lyžařský tábor o jarních prázdninách v Jeseníkách. První dva roky zimních táborů úspěšně vede Pavel Kubíček.

2000 ukončení pravidelné činnosti s dětmi vlivem osamostatnění jednotlivých oddílů – tzv. generační problém = nyní už dospělí instruktoři se stávají samostatnými vedoucími a  mají své představy, které se ne úplně shodují s představami zakladatelů. Po dohodě se jednotlivé oddíly osamostatňují a jdou si vlastní cestou. TK Delfín se mění v organizaci jiného typu, takovou jakou ji známe dnes. Ve vedení zůstávají Hanka a Petr Hlaváčovi, nově pak Jirka Vařeka z Horní Libochové.

1997 První kontakt s Jirkou Vařekou a tábořištěm v Horní Libochové. Od této chvíle se většina aktivit klubu více či méně začíná točit kolem naší nové táborové základny v Horní Libochové. TK Delfín v tomto roce získává právní subjektivitu jako samostatná organizační složka České tábornické unie. V činnosti klubu se začínají stále více prosazovat individuální akce jednotlivých družin (oddílů).

1995 – odloučení oddílu DaV od Tábornického klubu KOMPAS a založení vlastního  Tábornického klubu Delfín (vedou ho Hanka a Petr Hlaváčovi). Pokračování úspěšné práce oddílu DaV pod novým jménem TK Delfín s organizačním začleněním pod právní subjekt ČTU – Velkou radu oblasti Jižní Morava. Z našich novinek můžeme jmenovat kromě již zavedených akcí např.: společenské plesy u Kozáků (samozřejmě jen pro dospělé),  Velikonoční výlet do Berlína, Expedice Adršpach a Expedice Šumava ...

1991 – založení Oddílu DaV – zkratka (Delfíni a Vlaštovky). Tento oddíl navázal na generace úspěšných oddílů stejných jmen z historie KOMPASu. Zakladatelé: Petr Hlaváč, Hanka Hlaváčová, Víťa Cihlářová. Oddíl měl 40 dětí ve věku 7-15 let + 8 členů z řad vedoucích. Pravidelná činnost: každý týden schůzky, 1-2 x do měsíce víkendová akce, Silvestrovské vícedenní výlety,  jarní prázdniny na horách, letní expedice a letní tábory.

1990 – přechod Pionýrské skupiny  KOMPAS pod občanské sdružení Česká tábornická unie jako jeho organizační jednotka : Tábornický klub KOMPAS

1972 – založení Pionýrské skupiny KOMPAS při Základní devítileté škole v Brně, Antonínská 3. Zakládá ji a prvních deset let vede tehdy nejmladší učitelka na škole, Víťa Cihlářová.