kliknutím na obrázek
jej zvětšíte

 

Úplně všechny nafocené snímky na této akci si můžete prohlédnout na stránkách ČTU - oblasti Jižní Morava.


 

4. - 6. listopadu 2016

Podzimní brigáda na TZ Lipnice

                          ... Klub instruktorů TK Delfín umí přiložit také ruce k práci

 

 

Zúčastnili se: Fido, Surďa, Jana M., Satelit, Šimon, Lukin, Žán, Hanka, Medvěd a Jirka.

 
       
 

     V pátek v podvečer se první část naší pracovní delegace z oblasti ČTU Jižní Morava čítající Fida, Janu, Šimona, Žána a Satelita sešla ve Starém Lískovci. Až na Satelita, která spletla místo srazu všichni dorazili včas. Žána jsme posbírali až cestou ve Zbraslavi. Cesta byla příjemná a za necelou hodinu a půl jsme dorazili na táborovou základnu ČTU Lipnice nad Sázavou.

      Nejdříve jsme se se všemi přivítali a vzali si klíče od chatek (které byly spíše ledničkami) a odnesli si do nich své věci. K večeři nám byly nabídnuty párky a všichni (až na Žána, který si vystačil s horkým čajem) jsme se dobře najedli. Sesedli jsme se s ostatními v jídelně u krbu a až do pozdních nočních hodin hráli na kytary, zpívali a hráli různé karetní hry. Nakonec jsme se všichni domluvili, že se raději vyspíme společně v teple u krbu v klubovně. Noc proběhla velice klidně, a dokonce nám bylo i teplo.

      V sobotu brzy ráno přijela druhá část naší výpravy, tedy Medvěd, Hanka, Surďa, Lukin a Jirka. Hned po bohaté a vydatné snídani nám byly přiděleny úkoly a všichni přítomní byli zařazeni do pracovních týmů. Někdo pracoval v kuchyni a připravoval oběd, další  skupina kácela stromy překážející novému plotu, třetí sekala dřevo a pomáhala s jeho zpracováním, další skupina pálila větve a chrastí, starší děti obcházely staré části plotu a na určená místa věšely připravené cedule, šestá skupina šla za nimi a opravovala ty nejhorší díry ve starém plotě, a ta poslední skupina, převážně složená ze členů TK Delfín, budovala první část plotu nového.

       První chvíle práce našeho týmu byly trošku rozpačité, protože jsme si nebyli jistí, jak správně začít a taky se nám trošku zamotalo pletivo. Za chvíli už ale šlo všechno jako po másle, Medvěd se Sáťou napínali horní a spodní dráty, Žán jim trošku kopal půdu pod nohama a odstraňoval kameny a kořeny, které zavazely spodnímu drátu. Ostatní natahovali pletivo a připevňovali jej na napínací dráty. Protože nám šla práce rychle od ruky, měli jsme před obědem polovinu plotu hotovou. Na oběd byla vynikající bramborová polévka s houbami a kuřecí řízky s bramborovou kaší. Mňam!

      Po obědě následovalo společné foto a zase jsme se (s plnými bříšky trošku neradi) vrátili k práci. Čekala nás druhá polovina plotu, která ovšem byla daleko náročnější, protože byla v docela prudkém svahu. Mimo to si Žán při své hornické činnosti někde nechtěně zakopal klíče od chatky, takže měl o zábavu postaráno. Nakonec se mu je, přes všechna očekávání, podařilo najít a až na pár pádů ze svahu a problémů s pletivem vše proběhlo bez problémů. Kolem páté hodiny, kdy už se setmělo, jsme se všichni vrátili do tepla společenské místnosti. Povečeřeli jsme rajskou omáčku s masovými karbanátky a zahřívali zmrzlé končetiny u krbu.

      Po krátkém odpočinku se opět hrálo, zpívalo a pro zájemce byla otevřena i sauna. Následovala také druhá večeře v podobě zapečených párků s pikantní omáčkou a vařenými bramborami. Klubovna byla plná lidí, hudby a zábavy, ale kolem jedné hodiny ranní se všichni odebírali spát.

      Ráno jsme se nasnídali a po deváté hodině vyrazili na cestu zpět domů. Jedno auto jedoucí do Říčan řídil Medvěd a druhé, které řídil Fido, mířilo s ostatními přes Zbraslav, kde jsme vysadili Žána, do Starého Lískovce.

      Od nás, z TK Delfín, se brigády, která byla nejenom brigádou, alehlavně bezva víkendem, zúčastnilo 10 lidí. Celkem z celé republiky nás bylo k padesáti.  Měli jsme to štěstí, že jsme dostali na starost právě stavbu plotu, takže práce TK Delfín a jihomoravské oblasti ČTU zanechala na TZ Lipnici trvalou stopu, za kterou se vůbec nemusíme stydět.

       Díky všem, kdo se zúčastnili!

 
 

Text: Satelit      Foto: Fido, Hanka, Medvěd