Letních tábory 2020
a COVID-19

aktualizováno
13. května 2020


Letní tábory

 

13. 5. 2020

Vážení rodiče, děvčata a kluci!

Po měsíci Vám posíláme aktuální informace ohledně letošních letních táborů a jejich konání v souvislosti s koronavirovými opatřeními. Z vývoje situace, komentářů epidemiologů (i předsedy vlády ČR) je jasné, že pokud se situace významně nezhorší, letošní letní tábory budou.

     V tyto dny probíhají jednání zástupců České rady dětí a mládeže s hlavní hygieničkou ČR MUDr. Jarmilou Rážovou o tom, zda a případně jaké budou další hygienické podmínky, které budeme muset na táborech v souvislosti s koronavirovými opatřeními dodržet (kromě těch obvyklých, daných Vyhláškou MZ o Zotavovacích akcích pro děti a mládež).

     Předpokládáme, že nejpozději do konce května bude jasno. Domníváme se, že pro tábory našeho typu (tedy relativně malé, v přírodě, bokem od civilizace) to bude povinnost upraveného čestného prohlášení rodičů, že se dítě nesetkalo s koronavirem, zvýšená dezinfekce a případná povinnost nosit roušku, pokud bychom šli s dětmi někam mimo tábor do uzavřených prostor (což neplánujeme).

     Jakmile budeme tyto informace znát, zveřejníme je společně se všemi dalšími informacemi (sraz, návrat, seznam věcí, potřebné formuláře atd.) na našem webu a současně Vám je také zašleme poštou. Předpokládáme, že to bude koncem května.

     Všechny informace, které jsou v tuto chvíli zveřejněné na našem webu jsou aktuální a platné. Současně si Vás dovolujeme požádat o dodržení termínu pro úhradu doplatku, který je stanoven nejpozději na pátek 12. června 2020. Pokud byste termín úhrady potřebovali z vážných důvodů posunout, kontaktujte nás, domluvíme se individuálně. Kdyby se z jakýchkoliv důvodů tábory nemohly uskutečnit, samozřejmě Vám bude bezodkladně celý uhrazený účastnický poplatek vrácen!

     Aktuálně máme I. turnus zcela zaplněný a na II. turnusu je ještě 12 volných míst. Velmi byste nám pomohli tím, kdybyste se porozhlédli po svých kamarádech a známých, jestli by nechtěli rozšířit naše řady. Ze zkušeností víme, že inzerce a letáky příliš nefungují. Osobní doporučení funguje úplně nejvíc. Jako bonus nabízíme za každého nováčka veeeelkou čokoládu (nebo 5 malých)! :-) Z důvodů zajištění naší celoroční činnosti a akcí v průběhu roku je obsazenost obou turnusů velmi důležitá!

     Závěrem bych rád poděkoval Vám všem, kdo jste se nejen aktivně zapojili, ale třeba jen hlasováním podpořili účastníky naší dubnové soutěže „Vyfotím to líp!“. Tento projekt měl velký úspěch, sledovalo jej přes 6.000 lidí. I proto jsme vítězům mohli dopřát ceny opravdu hodnotné. A hlavně bylo nás vidět široko daleko! Ještě jednou děkujeme!

Přeji Vám úspěšné a pohodové dny

 

 

Filip Hlaváč
náčelník ČTU – TK Delfín
hlavní vedoucí táborů         


17. 4. 2020

Vážení rodiče, děvčata a kluci!

V posledních dnech se začínají v médiích probírat letní tábory.
Zda je bude možné uskutečnit či nikoliv, za jakých podmínek, v jakém počtu, s rouškami či bez, …
Někteří z vás se ptáte, jaký na věc máme názor, jak budeme postupovat.
Těžko říct, protože těch „neznámých“ je zatím opravdu hodně.

V zásadě ale platí následující:

1.  S letními tábory stále počítáme a připravujeme je. Věříme, že letošní letní tábory proběhnou tak, jak je plánujeme. Možná s některými omezeními, ale budou!

2.  Do našich táborů zbývají více jak dva a půl měsíce a situace se stále vyvíjí a mění.
Zdá se, že k lepšímu.

3.  Jsme schopni se přizpůsobit různým mimořádným podmínkám, omezením a požadavkům.

4.  Pokud by přece jenom došlo k omezení červencových táborů, budeme hledat řešení, jak uskutečnit červencový turnus na konci prázdnin. (III. turnus bychom v tom případě nepořádali).

5.  V případě zásadních změn v organizaci tábora (změna termínu, změna místa) budete mít možnost své dítě z tábora odhlásit a to bez stornopoplatků.

6.  V případě zrušení tábora nebo odhlášení (dle bodu 5) vám bude bezodkladně vrácena již uhrazená cena účastnického poplatku. Všechny ztráty vzniklé případným zrušením táborů půjdou plně k tíži ČTU – TK Delfín.
 

7.  O tom, zda letní tábory budou mít nějaká omezení, se velmi pravděpodobně rozhodne až na poslední chvíli. Zatím je stále ještě velmi brzy na nějaká definitivní rozhodnutí.

8.  My, všichni vedoucí, děláme tábory i veškerou další činnost pro TK Delfín dobrovolně, zcela zdarma, nikdo z nás na ní není existenčně závislý. O tom, zda tábory budou či nikoliv rozhoduje naše ochota jim věnovat o prázdninách měsíc svého volného času.

9.  Situace je nepřehledná a prohlášení politiků si mnohdy odporují. Média situaci nijak nepomáhají, spíše pod vlivem hledání senzačních zpráv, šíří strach a nejistotu.
 

10. Zachovejme si chladnou hlavu, zdravý „selský“ rozum, optimismus a nadhled.
Všechno dobře dopadne!

 

Děkujeme za Vaši přízeň!
 

 

Filip Hlaváč
náčelník ČTU – TK Delfín
hlavní vedoucí táborů