Podrobné informace o letních táborech
20
21

 

Při odjezdu na tábor
je třeba odevzdat:

1) potvrzení lékaře
o zdravotní
      způsobilosti dítěte

(formulář ke stažení –
platí 24 měsíců od data vydání)

  2) prohlášení
o bezinfekčnosti

(formulář ke stažení)

Účastníci, kteří NEJSOU
občany ČR
předloží
mimo výše uvedeného
ještě navíc ve
dvojím vyhotovení:

dohodu o zajištění
a úhradě zdravotní péče

(formulář ke stažení)

Dohoda bude na srazu námi podepsána a rodiče obdrží jeden výtisk zpět, pro svoji potřebu.

 


Letní tábory

I. a II. turnus

Stanový tábor v Kunčině Vsi pro děti ve věku od 6 do 15 let

Termín: I. turnus: 18. – 31. července 2021 již obsazen

II. turnus: 31. července – 14. srpna 2021 (sobota – sobota)

Kapacita tábora: 40 dětí   

Cena tábora: 4.890,- Kč

 

III. turnus – rozloučení s prázdninami

Pouze pro účastníky I. nebo II. turnusu letošních táborů!

Pro svou programovou náročnost vhodný pro děti starší 10 let.

Termín: 23. – 30. srpna 2021 (středa – úterý)

Kapacita tábora: 25 účastníků (děti + vedoucí)

Cena tábora: 1.890,- Kč

 

Informace, dotazy připomínky:

Petr Hlaváč: vyřizuje přihlášky, platby, faktury, storna, potvrzení pro zaměstnavatele a zdrav. pojišťovnu

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 

Bc. Filip Hlaváč: hlavní vedoucí tábora

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 (+420 603 540 915)

Mgr. Hana Hlaváčová: zdravotník

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 (+420 604 508 670)

Osobně se můžeme setkat po předchozí telefonické domluvě v sídle  České tábornické unie, Údolní 5, Brno nebo na naší domácí adrese: Mezihorní 395, Říčany u Brna. Svoji případnou návštěvu však prosím předem telefonicky či mailem avizujte. 

Podrobné pokyny (sraz, návrat, seznam věcí a pod.) obdrží rodiče přihlášených účastníků nejpozději měsíc před akcí poštou (v té době budou tyto pokyny zveřejněny i zde na našich stránkách).

 

Přihlášky:

     Přihlášky a jinou korespondenci (nikoliv dopisy pro děti na tábor) prosím zasílejte výhradně na naši domácí adresu: ČTU – TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna