Při odjezdu na tábor
je třeba odevzdat:

1) potvrzení lékaře
o zdravotní
      způsobilosti dítěte

(formulář ke stažení –
platí 24 měsíců od data vydání)

  2) prohlášení
o bezinfekčnosti

(formulář ke stažení)

Účastníci, kteří NEJSOU
občany ČR
předloží
mimo výše uvedeného
ještě navíc ve
dvojím vyhotovení:

dohodu o zajištění
a úhradě zdravotní péče

(formulář ke stažení)

Dohoda bude na srazu námi podepsána a rodiče obdrží jeden výtisk zpět, pro svoji potřebu.

 


Letní tábory

 

 

 

Pro přihlášení na I. a II. turnus je potřeba:

1) vyplnit a odevzdat přihlášku

Přihlášku, prosím, zašlete poštou, případně přineste osobně na adresu:

ČTU – TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna

Na přihlášce je nutný Váš originální podpis. Proto ji nelze posílat mailem (ani naskenovanou).

2) uhradit zálohu 2.000,- Kč   

Zálohu i doplatek můžete uhradit převodním příkazem na náš bankovní účet:

číslo účtu: 107 – 646 930 207 / 0100 Komerční banka a.s.
konstantní symbol: 0308 
variabilní symbol: rodné číslo Vašeho dítěte
– stačí prvních 7 číslic (variabilní symbol je velmi důležitý, slouží k rozpoznání platby, že peníze jsou právě od Vás).

Zálohu i doplatek lze uhradit i osobně po předchozí domluvě (mailem tkdelfin@tkdelfin.cz nebo tel.: +420 737 823 850)  na naší domácí adrese: Říčany u Brna, Mezihorní 395.

POZOR!

Bez uhrazení zálohy nevzniká nárok na rezervaci místa!

3) uhradit doplatek ceny účastnického poplatku

Doplatek do plné ceny daného turnusu je třeba uhradit nejpozději do pátku 17. června 2022. Způsob úhrady doplatku je stejný jako úhrada zálohy. Pozor! Neuhrazení doplatku do tohoto termínu je považováno za zrušení účasti ze strany účastníka. Případná záloha bude vyúčtována a vrácena po odečtení příslušného storno poplatku (viz informace).

Údaje o uhrazených platbách jsou denně aktualizovány ZDE, na našich stránkách. Úhradu si můžete u nás také kdykoliv ověřit telefonicky: +420 737 823 850, nebo mailem: tkdelfin@tkdelfin.cz.