Základní informace o letních táborech

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


 
 
  
 
  


Letní tábory

 

Vážení rodiče,  děvčata a kluci!   

Jsme rádi, že se Vaše dítě chce zúčastnit našeho tábora. Je docela možné, že tomu tak úplně není a spíš Vy cítíte, že Váš potomek má už dost let na to, aby vyrazil s partou kamarádů někam do přírody, za zábavou i dobrodružstvím. Rádi bychom Vás ubezpečili, že uděláme vše proto, aby Váš syn nebo dcera zažili dva perfektní táborové týdny, na které budou dlouho vzpomínat.

 

Pokud s námi posíláte svého syna nebo dceru poprvé, věnujte prosím pozornost následujícím informacím...

 
Kdo jsme

Tábornický klub Delfín – provozovatel tábora – je pobočným spolkem České tábornické unie. Sdružuje na základě společných zájmů děti základní školní docházky, mládež a dospělé. Společným poutem všech našich členů je dobrý vztah k přírodě, a hlavně k sobě navzájem. Naše celoroční činnost je zaměřena na mimoškolní aktivity s dětmi –pravidelné víkendové akce, výlety, expedice, letní i zimní tábory. Tradičně nabízíme volná místa na našich táborech také dětem, které se pravidelně činnosti v našem klubu, resp. unii, nevěnují.

 

  Kde působíme

Naše vlastní základna leží pár kilometrů nad Blanskem, v obci Obůrka. Budova se nachází na samém okraji vesnice, v těsném sousedství krásné přírody Moravského Krasu. Zde pořádáme víkendové akce pro děti a letošní III. turnus (rozloučení s prázdninami).

     Pro naše letní stanové tábory, které pořádáme s jednou roční přestávkou nepřetržitě od roku 1992 si tábořiště pronajímáme. První dva roky jsme pořádali letní tábory v Brzkově u Jihlavy, pak jsme se na čtyři roky přestěhovali do Lhoty u Lysic, následovalo velmi úspěšných dvacet let v Horní Libochové a od roku 2017 využíváme stanovou základnu nám spřáteleného Tábornického klubu Kompas v Kunčině Vsi u Lysic.

     V letošním roce pořádáme celkem tři turnusy letních táborů, dva turnusy dvoutýdenní a jeden týdenní (na konci prázdnin).

 

Základní informace o našich letních táborech

Stravování: Jídlo 5× denně: snídaně, přesnídávka (ovoce, zelenina), oběd včetně polévky, svačina, večeře, (příp. druhá večeře). Čaj nebo šťáva je po celý den k dispozici. Hlad u nás rozhodně nikdo nemá. Rodiče vegetariánů, makrobiotiků atp. upozorňujeme, že stravování je společné a jakékoliv individuální úpravy jídelníčku schváleného lékařským dozorem můžeme jen velmi obtížně garantovat. Před přihlášením dítěte prosím konzultujte tyto výjimky s hlavním vedoucím tábora.

 

 

Doprava na tábor a zpět: Vlastním autobusem nebo případně vlakem a autobusem s odjezdy z Brna a z Říčan u Brna (nebo z Rosic u Brna). Odjezd na tábor i příjezd z tábora je vždy po poledni. Ať pojedeme vlastním autobusem nebo hromadnou dopravou (vlak, autobus), vždy zajistíme dětem dopravu zavazadel z místa srazu až na tábořiště (auty s vleky). Odjezd i návrat dětí, které potřebují jet na tábor (a z tábora) "po vlastní ose" vyřešíme po dohodě s rodiči.

 

Program: Po celou dobu pobytu na táboře nás bude provázet napínavá celotáborová hra, která, jak věříme, nadchne úplně všechny. Děti se s námi rozhodně nudit nebudou (spíš naopak). Chvil, kdy se nic neděje, je velmi málo. Na našich táborech jsme zvyklí hodně chodit na výlety, hrát sportovní hry i bojovky všeho druhu, učit se poznávat rostlinky i orientovat se v lese. V žádném případě nesmí chybět táboráky a stezka odvahy. Do programu v případě pěkného počasí pravidelně zařazujeme i koupání a "vodní hrátky". Děti se pravidelně střídají ve službách v kuchyni (na každého vyjde za tábor zhruba dvakrát), kde se mimo pomoci při vaření učí pod dohledem svých vedoucích také například pracovat s pilou a sekerou, zatápět v kamnech atp. K tomu všemu přibudou noví kamarádi a spousta dalších zážitků.

 

 

 

Vedoucí a instruktoři: Tábor vede hlavní vedoucí, který se stará o celkový chod tábora, účastníky a program. Zástupce hlavního vedoucího má starosti především materiální zajištění tábora a chod táborové kuchyně. Všichni vedoucí i instruktoři jsou výhradně z řad našich odchovanců a mají složeny kvalifikační zkoušky. Začínající vedoucí pracují pod dohledem plnoletého vedoucího.

 

 
 

Zdravotní zajištění: Na táboře jsou přítomni zdravotníci ČK s kompletně vybavenou lékárnou. Lékařský dohled zajišťuje lékař z Lysic nebo Blanska, hygienický dohled KHS Brno-venkov. O jakémkoliv jiném než drobném poranění, úraze, nebo při vážnějším onemocnění bezodkladně informujeme rodiče, resp. zákonné zástupce uvedené v listu účastníka.

 

Naší specialitou je táborová foto kronika, kterou najdete na těchto webových stránkách každý den ráno aktualizovanou o super čerstvé informace z našeho předchozího táborového dne – tak, jako když si k ranní kávě otevřete právě přinesené noviny. 

 
 

I. a II. turnus

První dva turnusy pořádáme na tábořišti, které leží na velice pěkném místě uprostřed lesů nedaleko obce Kunčina Ves (poblíž Lysic). Oba turnusy jsou vhodné pro děti, které se přírody nebojí a jsou schopny se o sebe (samozřejmě za dozoru vedoucích) postarat. Nejedná se o žádné extrémní táboření, ale předpokládá od všech určitou dávku samostatnosti. Na táboře například není k dispozici elektřina, pitnou vodu, dřevo na topení i ohřev teplé vody zajišťuje služba. Suché záchody jsou 50 m od tábora, studená sprcha je k dispozici kdykoliv, kdo chce teplou vodu, musí si zatopit (nebo si nechat zatopit J) apod. Zkrátka je to tábor takový, jaký má být. Nebudeme si celou dobu jen hrát, ale budeme se učit také samostatnosti, odpovědnosti, odvaze, a hlavně týmové spolupráci.

 

III. turnus – rozloučení s prázdninami

Třetí turnus našich letních táborů pořádáme výhradně pro děti, které se v letošním roce zúčastní prvního nebo druhého turnusu, kterým jeden tábor nestačil a chtějí se na konci prázdnin ještě potkat se svými táborovými kamarády. Pojďte s námi strávit poslední týden prázdnin na táboře, který je tak trochu jiný… ve volnějším režimu, ale s o to náročnějším programem. Proto je tento turnus vhodný pro děti starší 10 let.

Přihlášky na III. turnus budou k dispozici začátkem června.

 

Přihláška, účastnický poplatek, úhrada:

1) Přihláška na tábor

Přihlášku můžete stáhnout kliknutím na tlačítko pod textem, nebo si o ni můžete napsat na níže uvedenou adresu. Máte-li zájem o účast Vašeho dítěte na našem táboře, vyplněnou přihlášku zašlete, nebo přineste osobně na naši kontaktní adresu:

ČTU – TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna

Protože je na přihlášce nutný váš originální podpis, nelze ji poslat elektronicky. Přihláška by správně měla být podepsána oběma rodiči. Prosíme o zodpovědné vyplnění údajů o zdravotním stavu Vašeho dítěte – raději pište více než méně!

S přihlášením neotálejte, počet účastníků je omezen a tábory bývají brzy obsazené!

 

2) Úhrada účastnického poplatku pro I. a II. turnus   

Účastnický poplatek za jednoho účastníka činí pro I. i II. turnus 4.890 Kč. Zálohu ve výši 1.500  je nutno uhradit současně s přihláškou. Bez zálohy uhrazené do dvou týdnů ode dne obdržení přihlášky, bude přihláška vyřazena a místo postoupeno dalšímu zájemci.

POZOR!

Bez uhrazení zálohy nevzniká nárok na rezervaci místa!

Zálohu nebo doplatek lze uhradit: bezhotovostně – převodem na bankovní účet (viz níže), nebo po předchozí domluvě (telefonicky či mailem) na naší adrese: Mezihorní 395, Říčany u Brna.

     Doplatek je nutno uhradit nejpozději do pátku 11. června 2021.  Můžete jej však uhradit kdykoliv předtím. Nebude-li ve stanoveném termínu uhrazen doplatek účastnického poplatku, vyhrazuje si pořadatel akce možnost účastníka vyškrtnout a místo postoupit dalšímu zájemci. V tomto případě zálohu nevracíme. Platby můžete uskutečnit (bez složenek) přímo z Vašeho účtu, zde jsou platební dispozice: číslo účtu: 27-9376340207/0100 Komerční banka a.s.

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol: rodné číslo Vašeho dítěte – stačí prvních 7 číslic (variabilní symbol je velmi důležitý, slouží k rozpoznání platby, že peníze jsou právě od Vás) 

   3) Úhrada účastnického poplatku pro III. turnus

Informace pro úhradu účastnického poplatku pro III. turnus budou (jsou) zveřejněny v pokynech ke III. turnusu. Tyto pokyny budou k dispozici našich webových stránkách v průběhu měsíce června.

4) Příspěvek od zaměstnavatele

Budete-li žádat o příspěvek svého zaměstnavatele, ve vlastním zájmu zkontrolujte, zda Váš zaměstnavatel úhradu opravdu provedl, a to v požadovaném termínu. Případné specifické požadavky zaměstnavatele pro přiznání příspěvku (zvlášť faktury, či různá potvrzení) není problém splnit. Vystavíme Vám nebo potvrdíme doklad, potvrzení či konkrétní fakturu. Prosím však, řešte tyto požadavky zavčas tak, aby peníze stihly přijít na náš účet v požadovaném termínu.

5) Údaje o uhrazených platbách

Údaje o uhrazených platbách jsou pro Vaši kontrolu denně zveřejňovány na těchto webových stránkách v sekci "Letní tábory".

6) Storno poplatky pro I. a II. turnus v případě zrušení pobytu z jakýchkoliv důvodů:

  zrušení účasti do 14 dnů od přihlášení – bez stornovacího poplatku

  zrušení účasti do 11. 6. 2021 – storno poplatek 1.500 

  zrušení účasti od 12. 6. 2021 do nástupu tábora – storno poplatek 2.500 

  zrušení, případně zkrácení účasti v době tábora vracíme 150 Kč za každý den neodebrané stravy

Co je také dobré vědět

Účastník tábora je povinen se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek může být příčinou vyloučení z účasti na táboře.

     Účastník tábora uhradí účastnický poplatek ve stanoveném termínu uvedeném na informačním letáku. V případě nepřítomnosti na táboře (např. pozdní příjezd, předčasný odjezd, zdravotní a rodinné důvody), bude vrácena plátci po vyúčtování tábora příslušná část za neodebranou stravu ve výši stanoveného denního limitu.

     Při odjezdu na tábor předá účastník tábora provozovateli:

  1. písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti      stáhnout formulář

  2. průkazku pojištěnce

  3. potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte absolvovat tábor
    včetně potvrzení o plném proočkování   →   
    stáhnout formulář

  1. případné individuální léky účastníka

     Rodiče dětí, které NEJSOU občany České republiky, kromě výše uvedeného předají navíc: Evropský průkaz pojištěnce a ve dvojím vyhotovení rodiči podepsanou „Dohodu o zajištění a úhradě zdravotní péče“. Tato dohoda bude při převzetí dítěte na tábor námi podepsána a rodiče obdrží jeden výtisk zpět, pro svoji potřebu.

     Účastníka bez těchto dokladů nesmíme do tábora přijmout. Za zrušený pobyt z důvodu nedodané dokumentace dítěte vracíme účastnický poplatek krácený o storno jako při zrušení účasti.

Informační schůzka pro rodiče

Vzhledem k tomu, že většina dětí se táborů účastní opakovaně, písemně zpracované pokyny k táboru jsou dostatečně podrobné a účast rodičů v minulých letech na těchto schůzkách byla velmi malá, rozhodli jsme se ani letos oficiální schůzku nepořádat. Tak jako vždy rodiče účastníků dostanou podrobné pokyny (sraz, návrat, seznam věcí apod.) nejpozději měsíc před akcí poštou (budou zveřejněny i na našem webu). V případě dotazů nás můžete navštívit na níže uvedené adrese.

Informace, dotazy připomínky:

Petr Hlaváč: vyřizuje přihlášky, platby, faktury, storna, potvrzení pro zaměstnavatele a zdrav. pojišťovnu

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 

Filip Hlaváč: hlavní vedoucí tábora

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 (+420 603 540 915)

Mgr. Hana Hlaváčová: zdravotník

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz nebo telefon: +420 737 823 850 (+420 604 508 670)

     Osobně se můžeme setkat po předchozí telefonické domluvě v sídle  ČTU, Údolní 5, Brno nebo na naší domácí adrese: Mezihorní 395, Říčany u Brna. Svoji případnou návštěvu však prosím předem telefonicky či mailem avizujte. 

     Přihlášky a jinou korespondenci prosím zasílejte výhradně na adresu: 

ČTU – TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna.

 

     Těšíme se na Vás, těšíme se na Vaše děti!

Filip Hlaváč

hlavní vedoucí tábora